Vergaderingen

Hieronder vindt u een overzicht van alle vergaderingen. Druk op het x om details te lezen

Lokaal overleg
Datum: 14 maart 2018/ 30 mei 2018/05 september 2018/14 november 2018/

Deze vergaderingen gaan over lokale zaken en vragen van huurders aan HBS, die wij bespreken met SW.

Een terugkoppeling naar de huurders volgt in de vergaderingen met huurders tijdens de Bewonersraad.

Prestatieafspraken
Datum: Dit is een overleg met Wooncorporaties en Belangenverenigingen met de gemeente Nijmegen. Data voor 2018 volgen.

Deze vergadering is niet openbaar toegankelijk.

Bewonersraad
Datum: 27 maart 2018/03 juli 2018/18 september 2018/11 december 2018.

Deze vergaderingen vinden 4 x per jaar plaats. Genodigden zijn vooral vertegenwoordigers van Bewonerscommissies/ Activiteitencommissies. Als er bewonerscommissies zijn die nog niet bij SW of HBS bekend zijn, kunt U zich opgeven via het inschrijvingsformulier op deze site.

Tevens wordt een maal per jaar een bindingsdag georganiseerd voor de leden. In 2017 hebben wij van een presentatie van “Nijmegen Blijft in Beeld” genoten met aansluitend een lunch.

In 2018 wordt de bindingsdag gehouden op 5 oktober.
Alle leden van bewonerscommissies die regelmatig de Bewonersraad bijwonen hebben een uitnodiging ontvangen. Het bestuur van HBS heeft een reservering gemaakt bij de Tinnengieterij “De Roos”,waar ons alles wordt verteld en gedemonstreerd wat betreft het gieten en bewerken van tinnen voorwerpen. Aanvang 14.30 uur.

In de namiddag vertrekken wij naar de Thornse Molen waar we gaan eten.
Mocht U onverhoopt onze uitnodiging niet hebben ontvangen, dan kunt U zich nog opgeven via ons mail-adres : hbsnijmegen@gmail.com of als laatste mogelijkheid op de Bewonersraad op 18 september 2018.

Platformoverleg
Datum: 26 april 2018

Sinds 1 jan 2018 is er een nieuw Platform bedacht, waarin minimaal 3 en maximaal 6 huurders participeren. Op dit moment bestaat het platform uit 3 huurders en een voorzitter van HBS, Hans Reekers en een voorzitter van HBD (HuurdersbelangenDruten) Cees Langen.
De vergaderdata na de zomervakantie: 16 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 november en 20 december.

Leefbaarheidsfonds
Datum: 14 maart 2018/13 juni 2018/12 september 2018/19 september en 20 december 2018.

Per 1 januari is het leefbaarheidsfonds opgericht. Om buurten en wijken vitaal te houden, kunnen huurders een bijdrage vragen voor initiatieven die worden aangedragen door hen. Dit is wel aan regels gebonden. Zie de website van StandvastWonen. Daar kunt U ook een aanvraagformulier downloaden. Waar denk je dan aan: Er zijn aanvragen gedaan voor een bankje bij een complex, hogedrukspuiten, een koffiehoekje in een complex, bladruimers, partytenten, etc. Het eerste jaar waren er 9 aanvragen en het afgelopen jaar 25.

De aanvraag wordt beoordeeld in overleg met StandvastWonen: de adviescommissie leefbaarheidsfonds. In de adviescommissie zijn de belangenverenigingen vertegenwoordigd. Op het moment zijn dit: Lenie van Kouwen uit Beuningen, Willy van de Geijn uit Druten en Anne van der Zwaan uit Nijmegen. In september komt een nieuwe coördinator van StandvastWonen ons begeleiden.

Kiri de Bruin (SW/ Willy van der Geyn (HBD), Lenie van Kouwen (Beuningen)/ Anne van der Zwaan (HBS)

DB-vergaderingen
Datum: Vergaderingen met het dagelijks Bestuur worden bij voorkeur maandelijks gehouden of vaker indien noodzakelijk.
Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit
Hans Reekers, voorzitter
Wim de Geus, penningmeester
Anne van der Zwaan, secretaris.
Wij zijn momenteel op zoek naar versterking van 1 of 2 personen, die zich in willen zetten voor de Huurdersbelangen.
U kunt inlichtingen krijgen via Anne van der Zwaan (0627265340) of via hbsnijmegen@gmail.com.

Het eerste kwartaal werden 5 vergaderingen gehouden.