Vergaderingen

Hieronder vindt u een overzicht van alle vergaderingen. Druk op het x om details te lezen

DB-vergaderingen
Datum: Vergaderingen met het dagelijks Bestuur worden bij voorkeur maandelijks gehouden of vaker indien noodzakelijk.
Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit
Hans Reekers, lid
Wim de Geus, penningmeester
Anne van der Zwaan, interimvoorzitter/secretaris.
Monique Toonen- Janssen lid

Marten Overvliet assisteert sinds kort bij de website.

Wij zijn op zoek naar versterking van 1 of 2 personen, die zich in willen zetten voor de Huurdersbelangen.
U kunt inlichtingen krijgen via Anne van der Zwaan (0627265340) of via hbnnijmegen@gmail.com

Bewonersraad

Aan de leden van de Bewonersraad HBN, voorheen HBS

Wij nodigen U uit voor de Bewonersraad op 22 september 2020.
Locatie: in het Grand Cafe van
O.B.G. Dienstencentrum Professor Cornelissenstraat 2
6524 PJ Nijmegen
Aanvang 19.30 uur
.
Deze vergadering zal nagenoeg geheel in het teken staan van de statutenwijziging van onze Vereniging.

De laatste Bewonersraad in 2020 zal onder voorbehoud plaatsvinden op 15 december 2020

Een Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 18 februari 2020

Deze vergaderingen vinden 4 x per jaar plaats. Genodigden zijn vooral vertegenwoordigers van Bewonerscommissies/ Activiteitencommissies. Als er bewonerscommissies zijn die nog niet bij WW of HBN bekend zijn, kunt U zich opgeven via het inschrijvingsformulier op deze site. Ook individuele huurders van Woonwaarts in Nijmegen kunnen zich aanmelden.

Tevens wordt een maal per jaar een bindingsdag georganiseerd voor de leden. In 2017 hebben wij van een presentatie van “Nijmegen Blijft in Beeld” genoten met aansluitend een lunch.

In 2018 werd de bindingsdag gehouden op 5 oktober.
Alle leden van bewonerscommissies die regelmatig de Bewonersraad bijwonen hebben een uitnodiging ontvangen.Zij bezochten deTinnengieterij “De Roos”,waar alles werd verteld en gedemonstreerd wat betreft het gieten en bewerken van tinnen voorwerpen.Het was een prachtige zonnige dag.

In de namiddag vertrokken wij naar de Thornse Molen waar we de lunch gebruikten.
Een verslag van deze dag is naar de leden van de Bewonersraad gezonden.

In 2020 is wegens corona geen bindingsdag gehouden

Voor 2021 zijn ideetjes welkom.

lokaal overleg
Lokaal overleg
HBN heeft 4 x per jaar lokaal overleg met Woonwaarts
Hierbij worden diverse belangen voor en van de huurders in Nijmegen besproken.
Data 12-03-2019- 05-06-2019[/ 13 aug. 2020 et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Buurtfonds”

Per 1 januari 2015 is het leefbaarheidsfonds opgericht. Om buurten en wijken vitaal te houden, kunnen huurders een bijdrage vragen voor initiatieven die worden aangedragen door hen. Dit is wel aan regels gebonden.  U kunt ook een aanvraagformulier downloaden. Waar denk je dan aan: Er zijn aanvragen gedaan voor een bankje bij een complex, hogedrukspuiten, een koffiehoekje in een complex, bladruimers, partytenten, etc. Het eerste jaar waren er 9 aanvragen en het afgelopen jaar 25.

De aanvraag wordt beoordeeld in overleg met Woonwaarts en de adviescommissie leefbaarheidsfonds. In de adviescommissie zijn de belangenverenigingen vertegenwoordigd. Op het moment zijn dit: Lenie van Kouwen uit Beuningen, Willy van de Geijn uit Druten en Anne van der Zwaan uit Nijmegen. In september heeft Geertje Nijnens van Woonwaarts de leiding op zich genomen. De naam van het leefbaarheidsfonds is gewijzigd naar Buurtfonds.

Geertje Nijnens (WW/ Willy van der Geyn (HBD), Lenie van Kouwen (Beuningen)/ Anne van der Zwaan (HBN)

Platformoverleg
Datum: 07 februari 2019

Sinds 1 jan 2018 is er een nieuw Platform (HPSW) bedacht, waarin minimaal 3 en maximaal 6 huurders participeren.

Op dit moment (2020) wordt een nieuwe vorm van participatie onderzocht onder leiding van een procesleider (Woonbond) met de HBV’s: Druten:  HBD, Beuningen:  HBB, Nijmegen: HBN en Nijmegen: HOG (ex Gemeenschap) Overlegdata in 2020: 29-06/10-07/01-09/21-09/28-09.

Prestatieafspraken
Datum: Dit is een overleg van Wooncorporaties en Belangenverenigingen met de gemeente Nijmegen. Data voor 2021 volgen.

Deze vergadering is niet openbaar toegankelijk.

Tripartite overleg tekenmoment prestatieafspraken 05-12-2019